Senioren Netwerk Nederland pleit voor Seniorenombudsman

Bij problemen van burgers met de overheid kan de Nationale ombudsman bemiddelen. Kinderen kunnen daarvoor terecht bij de Kinderombudsman en veteranen bij de Veteranenombudsman. Senioren Netwerk Nederland vindt dat er ook een Seniorenombudsman moet komen. Ouderen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger ervaren namelijk vaak een kloof met de overheid. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen (foto) reageert positief. Senioren Netwerk Nederland roept alle politieke partijen op om de aanstelling van een Seniorenombudsman op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

“Heel veel senioren leveren als mantelzorger of als vrijwilliger een vitale maatschappelijke bijdrage”, stelt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. “Op veel terreinen ervaren zij een kloof met de overheid. Verschraling van de zorg in combinatie met een vergrijzende samenleving maken het probleem groter. Daarom zou er, naast een ombudsman voor kinderen en voor veteranen, ook een ombudsman voor senioren moeten komen.” Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen reageert positief. “Over zo’n ombudsfunctie wil ik zeker meedenken. Een Seniorenombudsman hoort dan thuis onder ons instituut Nationale ombudsman, en moet zich ook bezighouden met vragen en klachten over niet-overheidsorganisaties.” Van Zutphen kan zich als Nationale ombudsman niet buigen over klachten of problemen bij organisaties buiten de overheid, de Veteranen- en Kinderombudsman kunnen dat wel. “Dat zou voor de Seniorenombudsman ook belangrijk zijn”, vindt Van Zutphen.

Persbericht Senioren Ombudsman