Wilt u instemmingsrecht over uw pensioen?

Met het aannemen van de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer gaan de pensioenen van een vaste naar een variabele uitkering. Gepensioneerden zelf hebben daar niets over te zeggen. Met een burgerinitiatief willen de voorzitters van KBO Brabant, Limburg, Zeeland en Overijssel bereiken dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht geven over de aanpassing van hun pensioen. Ga naar www.onsmagazine.nl/burgerinitiatief om mee te doen!

Eén van de onderwerpen bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet is de wens van een aantal politieke partijen om mensen instemmingsrecht te geven over de wijziging van hun pensioen. Die partijen willen dat een pensioenfonds een collectief referendum uitschrijft waarin deelnemers en pensioengerechtigden bepalen of zij akkoord gaan met de nieuwe opzet van hun pensioen, of niet. De KBO’s van Brabant, Limburg, Zeeland en Overijssel ondersteunen die wens: ook wij willen dat deelnemers aan een pensioenfonds inspraak krijgen over het door henzelf ingelegde geld. Help ons daarbij en laat via onsmagazine.nl/burgerinitiatief weten dat u vindt dat een pensioenfonds deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht moet geven over de aanpassing van hun pensioen. Het referendum is geldig als 60 procent van hen eraan meedoet. Als vervolgens een duidelijke meerderheid van wederom 60 procent liever de huidige vaste pensioenuitkering behoudt, dan mag het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken van mensen niet ‘invaren’ in de nieuwe variabele regeling.

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont, bouwt automatisch AOW op. Daarnaast bouwen veel mensen verplicht via hun werkgever aanvullend pensioen op in een pensioenfonds. In Nederland gaat het om 5,5 miljoen mensen die pensioen opbouwen en 3,5 miljoen mensen die een pensioenuitkering ontvangen. Netto per maand bedraagt dit aanvullend pensioen gemiddeld 804 euro. Een vaste uitkering wordt in de nieuwe Wet toekomst pensioenen een variabele uitkering. Het aanvullend pensioen gaat dan meebewegen met de beurskoersen. Gaat het goed of slecht met de beurzen, dan stijgt of daalt uw pensioen. De inkomenspositie van mensen die met pensioen zijn of gaan, wordt op die manier grondig gewijzigd.

DOE MEE: KLIK HIER