Nieuw advies Raad van Ouderen: “Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening”

In februari heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat.

De ministeries hadden samen aan de Raad van Ouderen de vraag gesteld: “Wat is voor ouderen een gewenste leefomgeving, waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin belangrijke activiteiten bereikbaar zijn?” In het advies ‘Ruimte voor Ouderen’ geeft de Raad van Ouderen antwoord op deze vraag. De Raad noemt 16 actiepunten, verdeeld over de thema’s infrastructuur & inrichting van de leefomgeving, mobiliteit, veilige buurt, aantrekkelijke leefomgeving en participatie & communicatie. Belangrijke adviezen: maak van het openbaar vervoer weer een nutsvoorziening en richt de samenleving zo in dat alle inwoners daar een goed leven kunnen leiden. Ook ouderen met een beperking of een vorm van kwetsbaarheid. Want een seniorvriendelijke wijk is goed toegankelijk voor iedereen.

Het advies is tot stand gekomen dankzij de inbreng van ouderen uit heel Nederland. Zij hebben deelgenomen aan regionale overlegtafels, waar de vragen van de ministeries besproken zijn. De Directeuren-Generaal van VWS en I&W luisterden met grote interesse naar het advies vanwege het brede perspectief. ‘Het advies geeft de “veelomvattendheid” van het thema mobiliteit en leefomgeving goed weer. De Raad heeft het thema van verschillende kanten belicht, maar vooral vanuit het welzijn van ouderen. Deelname aan de samenleving is gekoppeld aan mobiliteit. Dat maakt het advies heel duidelijk,’ aldus Carsten Herstel, Directeur-Generaal Langdurige Zorg.

Volledig advies Raad van Ouderen