Nieuw project: Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen

Senioren Netwerk Nederland, waar KBO Limburg deel van uitmaakt, heeft van het Ministerie van VWS een tweejarige subsidie gekregen voor het Project ‘Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen’. Projectleider Freya Pijnenborg gaat samen met de afdelingen dit project opstarten. Zij heeft ruime ervaring met hoe inwoners zelf hun leefbaarheid kunnen vergroten. Daarmee wil ze onze KBO-afdelingen, leden en (nog)niet-leden graag inspireren en faciliteren.

Het project biedt een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over morgen. Hoe kijken we aan tegen ouder worden? Waar maken we ons zorgen over? Wat hebben we nodig als we echt ouder worden? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat dat er dan ook is? Waar liggen onze kansen? En waar de valkuilen? Hoe kunnen we dit met elkaar oppakken, het heft in handen nemen en liefst ook houden?

Daar gaat dit project over. Daarover willen we met elkaar in gesprek, samen de situatie in beeld brengen en samen bedenken wat er nodig is en hoe we dat met en voor elkaar kunnen realiseren. Dichtbij huis, samen met mensen die elkaar kennen en er voor elkaar willen zijn. Zo voorkomen we vergrijzingsangst en bepalen we zelf onze toekomst en daar gaat het om!

Freya Pijnenborg gaat hierover graag in gesprek met de afdelingen, die hierover al een brief hebben ontvangen. Waar wil ze het dan over hebben?

 • Over de ingrijpende veranderingen die eraan komen. En over de uitdaging voor met name senioren om voor zichzelf en anderen te gaan zorgen. Wat kunnen we zelf en kunnen we afspraken met anderen maken over wat we niet zelf kunnen?
 • Het project prikkelt om na te denken over de toekomst van de individuele leden, maar ook over hun rol daarin als KBO-afdelingen. Wat hebben ze nodig om een stap verder te komen. Denken vanuit de huidige situatie en samen kijken waar iets toegevoegd of versterkt kan worden.
 • Naast een aanbod voor individuele leden is het project ook bij uitstek geschikt om de belangenbehartiging vanuit de eigen afdeling en KBO Limburg te versterken. De combinatie van ontmoeting en gezelligheid en daarbij dan samen werken aan de belangen van senioren is een hele sterke, die volop kansen biedt voor de KBO!

Doel is om eerst een informatiebijeenkomst te organiseren voor de leden. Die bijeenkomst staat in het teken van bewustwording en het ophalen van behoeften voor twee daaropvolgende themabijeenkomsten. De themabijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Wonen en verhuizen
  • Aanpassingen in huis
  • Uitbreiden van je sociale netwerk
  • Bespreekbaar maken van behoeften in vorm van spel
  • Samenwerken met formele en informele zorg.

KBO Limburg biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het organiseren van de bijeenkomsten. Let wel: ook hiervoor geldt ‘Senioren zelf aan zet’!

Interesse?

Neem contact op met projectleider Freya Pijnenborg

Email: Freya.pijnenborg@kbolimburg.nl

Tel. 06-21843861