Ook Valkenburg aan de Geul strijdt mee: Samen tegen eenzaamheid

Opnieuw hebben we een convenant getekend met een pilotgemeente binnen het project Samen tegen eenzaamheid. Deze keer met de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wethouder Sociaal Domein Remy Meijers en KBO Limburg directeur Hans Hollanders zetten gisteren hun handtekening. Dat betekent dat er in ook in Valkenburg een betrouwbare structuur komt waar senioren terecht kunnen …

Lees meer

Pilotgemeenten ondertekenen convenant

Onlangs zijn de eerste convenanten getekend met pilotgemeenten voor het project Samen tegen eenzaamheid. Dat gebeurde eind juni in Gulpen-Wittem en half juli in Valkenburg. In Gulpen-Wittem tekenden Wethouder Marion van der Kleij en KBO Limburg directeur Hans Hollanders het convenant. Daarin staat o.a. dat er in Gulpen-Wittem een betrouwbare structuur komt waar senioren terecht …

Lees meer

Samen tegen eenzaamheid start met inventarisatie

In de strijd tegen eenzaamheid zijn er allerlei veelbelovende initiatieven. Tal van organisaties en burgers zetten zich daarvoor in. Wat ontbreekt is een totaaloverzicht. Daarom heeft ‘Samen tegen eenzaamheid’ een vragenlijst ontwikkeld om deze projecten en initiatieven te inventariseren en te verwerken in een toegankelijk overzicht. Alle initiatieven zijn welkom. De vragenlijst is te vinden …

Lees meer

Samen tegen eenzaamheid enthousiast van start!

Vandaag 13 februari ging het project Samen tegen eenzaamheid officieel van start op het provinciehuis. Met een grote opkomst en veel enthousiasme! Het is duidelijk dat iedereen serieus werk wil maken van het bestrijden van eenzaamheid. Samen zorgen voor betekenisvolle contacten, daar gaat het met name om. Sociale cohesie is daarbij heel belangrijk. Volgens gedeputeerde …

Lees meer

Aftrapbijeenkomst Samen tegen eenzaamheid

Op donderdag 13 februari gaat het project Samen tegen eenzaamheid officieel van start. Dat gebeurt met een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis in Maastricht in aanwezigheid van gedeputeerde Robert Housmans. Namens KBO Limburg zal voorzitter Marcel Ballas vertellen over het belang van dit project voor de KBO, maar vooral voor alle senioren die kampen met …

Lees meer

Samen tegen eenzaamheid op TV en in de krant

Hoewel de officiele aftrap van ‘Samen tegen eenzaamheid’ pas donderdag 13 februari is, mocht projectleider Guus van Egdom afgelopen dinsdag er al zijn zegje over doen bij Limburg Centraal op L1. Op dezelfde dag schreef Serge Sekhuis er ook al een artikel over in De limburger. Het is duidelijk dat dit 3-jarig project er toe …

Lees meer

2020 Samen tegen eenzaamheid en nog veel meer!

De eerste volle week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Een week van opstarten, zaken bijwerken en kijken wat er allemaal in het verschiet ligt in dit kersverse jaar. Het eerste jaar van de twinitiger jaren van de 21ste eeuw! KBO Limburg heeft er zin in! We gaan deze maand van start met …

Lees meer