Pilotgemeenten ondertekenen convenant

Onlangs zijn de eerste convenanten getekend met pilotgemeenten voor het project Samen tegen eenzaamheid. Dat gebeurde eind juni in Gulpen-Wittem en half juli in Valkenburg.

In Gulpen-Wittem tekenden Wethouder Marion van der Kleij en KBO Limburg directeur Hans Hollanders het convenant. Daarin staat o.a. dat er in Gulpen-Wittem een betrouwbare structuur komt waar senioren terecht kunnen die steun zoeken voor hun problematische eenzaamheid. Er komt een inventarisatie van eenzaamheidsinitiatieven en de sociale sleutelfiguren binnen de gemeente worden in beeld gebracht. De gemeente kan waar nodig rekenen op ondersteuning en advisering. Als kartrekker zal KBO Limburg alle seniorenverenigingen activeren om een actieve rol te spelen in dit project.

v.l.n.r. Han Riksten, adviseur van Een tegen Eenzaamheid VWS, wethouder Marion van der Kleij en Hans Hollanders

 

(Foto boven artikel v.l.n.r. Hans Riksten, Guus van Egdom, projectleider Samen tegen Eenzaamheid, Hans Hollanders, Sabine Gambrah, ambtenaar Gulpen-Wittem en wethouder Marion van der Kleij) 

(foto’s Al Rekko)