Reactie op besluit Laurentius Ziekenhuis om contant geld af te schaffen

Via de media vernamen we het voornemen van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond om per 1 januari a.s. het gebruik van contant geld in het ziekenhuis niet langer te accepteren. Daartoe voert het ziekenhuis allerlei, vooral praktische, redenen aan, maar gaat voorbij aan het feit dat nog steeds veel mensen alleen maar contant wil of kan betalen. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank 28% van alle Nederlanders! Daaronder ook de nodige ouderen. Reden voor KBO Limburg om een brief te sturen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Daarin geven we aan dat het afschaffen van contant geld echt niet kan, zeker niet voor een ziekenhuis waar veel mensen en vooral ook ouderen van afhankelijk zijn in de regio. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin diverse ouderenorganisaties vertegenwoordigd zijn, en de Nationale Ombudsman vinden ook dat een monopolist, zoals het ziekenhuis, mensen de mogelijkheid moet bieden contant te betalen. Daar komt bij dat de minister van Financiën medio dit jaar wetgeving heeft aangekondigd om de mogelijkheid tot het betalen met contant geld verplicht te stellen voor bedrijven en organisaties. Alle reden dus om het ziekenhuis hierop te wijzen.

Brief aan Laurentius Ziekenhuis

Inmiddels is er vanuit de bezoekers van het ziekenhuis ook een petitie gestart om het ziekenhuis te bewegen dit besluit te herzien.

Klik hier voor de petitie