Annie L’Ortije-Daemen 40 jaar lid van KBO St. Paulus Schimmert

Op 1 januari 2021 was mevrouw Annie Lortije-Daemen 40 jaar lid van de KBO St. Paulus Schimmert. Voor het bestuur uiteraard aanleiding om haar in de bloemetjes te zetten. Op haar 53ste, in 1981, werd ze lid van deze KBO-afdeling. Daar was ze van harte welkom want er was dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Samen …

Lees meer

Frans Timmermans: grootouders en kleinkinderen kunnen het verschil maken!

Begin deze week had onze redacteur van Senioren Limburg Ben Ubachs een interview met vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Dat ging onder de huidige omstandigheden uiteraard, maar ook helaas, online. Toch voelde Brussel heel dichtbij, want het interview ging in onvervalst Limburgs dialect! Er werd natuurlijk gepraat over de Green Deal, het omvangrijke …

Lees meer

We gaan Kerstmis vieren en op weg naar 2021

Na een wel heel ingewikkeld jaar gaan we nu toch op weg naar Kerstmis. Dat zal een ander feest zijn dan andere jaren. Hopelijk toch ook een feest van warmte en omzien naar elkaar. Dat wensen we iedereen van harte toe. En ook alle goeds en vooral gezondheid voor 2021. KBO Limburg is gesloten van …

Lees meer

Senioren Limburg met Beppie Kraft en nog veel meer!

Al gelezen? Senioren Limburg nummer 4? Met een mooi interview met Beppie Kraft die het optreden zo mist, gewoon omdat ze de mensen graag blij maakt. En dat doet de nachtegaal van Limburg met haar liedjes. Verder in het blad een oproep om belastinginvuller te worden bij de KBO en een leuk en spannend kaartspel, …

Lees meer

Beeldbellen en belcirkels belangrijk voor onderling contact

Beeldbellen en belcirkels spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten van thuiswonende ouderen in deze coronatijd. Beeldbellen en belcirkels zijn, met de juiste ondersteuning, gemakkelijk te organiseren, bieden continuïteit en zijn snel te verspreiden. Daarom adviseert de Raad van Ouderen aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in deze manieren …

Lees meer

KBO Limburg roept op tot verbinding

Vandaag hield KBO Limburg de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV). Dit jaar voor de eerste keer digitaal! Er werd o.a. gesproken over het nieuwe Beleidsplan 2021-2024. Daarin een oproep aan de afdelingen en zeker ook aan de leden om zich in te zetten voor de verbinding tussen de verschillende generaties en groepen binnen onze samenleving. We …

Lees meer

Prijswinnaars Rebus Samen tegen eenzaamheid

In senioren Limburg van oktober stond een prijsvraag in het kader van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. De oplossing van de rebus: ‘Samen tegen eenzaamheid, aandacht voor elkaar’. Er zijn heel veel goede oplossingen binnegekomen, zowel via de mail als ook telefonisch en per post. Alle deelnemers hartelijk dank daarvoor. Uit alle goede oplossingen zijn voor …

Lees meer

Raad van Ouderen: meer aandacht voor goed voorbereiden op levenseinde

Afgelopen vrijdag is het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven, aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie. De Raad van Ouderen heeft onderzoek gedaan onder ouderen en op basis daarvan 10 concrete adviezen geformuleerd. Objectieve informatie op een centrale plek is de …

Lees meer

Nieuwsbrief nr 4: over beleidsplan, landelijke ontwikkelingen en jaarvergaderingen

Afgelopen week ontvingen de KBO-afdelingen en vrijwilligers weer een uitgebreide nieuwsbrief. Daarin o.a. informatie over het nieuwe beleidsplan, hoe om te gaan met de jaarvergadering in tijden van corona, de Week tegen eenzaamheid, de landelijke ontwikkelingen, Positieve gezondheid en Meer bewegen voor ouderen. Nieuwsgierig? KBO Limburg Nieuwsbrief nr 4 september 2020

Lees meer

Jaaroverzicht 2019: Goed op weg en het tempo erin houden

In 2018 sloegen we nieuwe wegen in. In 2019 hebben we flink de pas erin gezet om de KBO in Limburg hernieuwd op de kaart te zetten. Want dat moet. Onze voorzitter Marcel Ballas verwoordt het heel duidelijk: “Ons imago is niet goed, te oubollig, te stoffig. We zijn gewoon niet hip genoeg. En we …

Lees meer